Nagrody przyznane firmie Monat za ich produkty. To jedynie drobny fragment pośród ponad 40 zdobytych nagród w trakcie 5 lat działalności.